Stichting Schooltij is in 2016 een personele unie gevormd met stichting Kopwerk.
Toen is besloten om mee te gaan in de ontwikkelingen van het stategisch beleid van Kopwerk (2015-2020),
omdat dat beleid ook paste bij de ontwikkeling van Schooltij.
De opmaak van dit stategisch beleid is in de Kopwerk stijl, maar waar Kopwerk staat vragen wij u Schooltij te lezen, aangezien wij met ditzelfde Stategisch beleid werken.

Klik op de link om het beleidsplan in te zien: Strategisch beleidsplan 2020