Iedere organisatie heeft een structuur, een model waarin de organisatie wordt weergegeven en de afhankelijkheden zijn vastgelegd. 
Schooltij en Kopwerk hebben een bestuursmodel met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. In dit model wordt de aansturing en het toezicht formeel gescheiden. Het College van Bestuur is het bevoegde gezag (stuurt aan en stelt vast) en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (keurt goed en houdt toezicht).

 

De leden van het College van Bestuur van Stichting Schooltij en Kopwerk zijn:

Dhr. Jan Bot (voorzitter)
Dhr. John Deckers

 

Ondersteuning:

Mevr. Alinda te Woerd
Mevr. Sandra Lont