Sinds maart 2016 is Stichting Schooltij een personele unie aangegaan met Stichting Kopwerk.

College van bestuur
Het college van bestuur van Stichting Schooltij bestaat vanaf maart 2016 uit de onderstaande leden;
– Dhr. J. Bot
– Dhr. J.W. Deckers
Raad van Toezicht
De toezichthoudende rol wordt vervuld door de Raad van Toezicht van Schooltij. De Raad bestaat uit 5 leden.