NIEUWE VACATURE OUDERGELEDING GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPS RAAD (GMR)

Aan alle ouders/verzorgers van Stichting Schooltij

 

Binnen de oudergeleding van de GMR is, wegens verhuizing van een van onze leden, een nieuwe vacature.

De vacature is inmiddels vervuld.

De GMR vraagt ouder(s)/verzorger(s) daarom zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van de GMR.
Elk ouderlid neemt voor 3 jaar zitting in de GMR, mits er nog sprake is van schoolgaande kinderen.

voor meer informatie:

VACATURE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPS RAAD per direct

Vacature oudergeleding GMR

 VACATURE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPS RAAD (GMR) (is ingevuld)

Kopie van schooltij_logo

Aan alle ouders/verzorgers van Stichting Schooltij

Binnen de oudergeleding van de GMR ontstaan met ingang van het schooljaar 2016-2017 twee vacatures.

De GMR roept ouder(s)/verzorger(s) daarom op zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van de GMR. Elk ouderlid neemt voor 3 jaar zitting in de GMR, mits er sprake is van schoolgaande kinderen.

voor meer info:

VACATURE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPS RAAD

 

Als u zich kandidaat stelt, reageer dan voor 1 juli 2016 via een mailbericht naar het secretariaat van de GMR, t.a.v. Nina Schilling, email: gmr@schooltij.nl