jan 182017
 

 EEN BIJZONDER EN WAARDEVOL VOORLEESBOEK

Het voorleesboek ‘De Wereld van Plastic’ is speciaal gemaakt voor de voorleesactie op de “Dag van de Duurzaamheid”. De verhalen gaan allemaal over het thema Plastic en zijn geschreven door pabo-studenten uit het hele land. Zij hebben zich daarbij laten inspireren door tekeningen en kunstwerken die kinderen van de basisschool hebben gemaakt over hetzelfde thema.
Het boek is een leuke manier om met kinderen te praten over de gevolgen van plastic voor ons milieu.
Onlangs heeft het bestuur van Schooltij het boek cadeau gegeven aan de schoolleiders van Schooltij en zij zullen hier op de scholen ook aandacht aan besteden.

Uitgeverij Idee & Waarde is momenteel het boek ‘De Wereld van Plastic’ aan het herdrukken. Voor belangstellenden is het boek te bestellen op; www.dewereldvanplastic.nl

jan 092017
 

Vandaag zijn alle scholen weer begonnen en is het nieuwe jaar gestart.
We wensen alle kinderen, ouders en medewerkers

een heel gelukkig, gezond en inspirerend 2017!

De Plusklas Texel

De Plusklas Texel Vanaf het schooljaar 2012-2013 komt elke dinsdagmorgen de Plusklas Texel bij ekaar.  Een groep kinderen die één keer per week in deze samenstelling bij elkaar is en voor de rest van de week het onderwijs in de eigen klas op één van de Texelse scholen volgt. Het ontstaan De Plusklas Texel is […lees verder]

Het schooljaar is weer begonnen!

Het schooljaar is weer begonnen! Vanaf vandaag, 29 augustus zijn onze scholen weer voortvarend gestart. We wensen iedereen een heel mooi, succesvol en leerzaam schooljaar 2016- 2017 toe!!

Informatie lerarenbeurs

De Lerarenbeurs biedt leraren in alle onderwijssectoren de mogelijkheid om een master of bachelor te behalen. De leraar ontvangt geld om het collegegeld te betalen en eventueel ook voor studie- of reiskosten. De school kan subsidie krijgen om een vervanger aan te stellen. De mogelijkheden voor het volgen van studies en opleidingen zijn verruimd. Er […lees verder]

Basisarrangement voor alle Schooltij scholen

Basisarrangement voor alle Schooltij scholen Gisteren, 21 juni werd de Thijsseschool bezocht door de inspectie. Zij beoordeelden de kwaliteit van het onderwijs op de Thijsseschool als voldoende. Daarmee heeft de Thijsseschool haar basisarrangement weer terug. Ook de Bruinvis heeft in mei een basisarrangement ontvangen. De school kreeg daarbij complimenten van de onderwijsinspectie voor de wijze waarop de professionele cultuur […lees verder]

Vacature Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Vacature Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De GMR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van Schooltij en bestaat uit twee geledingen te weten, het personeel (3 leden) en de ouders (3 leden). Binnen de oudergeleding van de GMR ontstaan met ingang van het nieuwe schooljaar 2 vacatures. In de bijlage treft u meer informatie. […lees verder]

Vacature NT2 leerkracht in Den Burg

Vacature NT2 leerkracht in den Burg Het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland organiseert op meerdere plekken in haar regio het onderwijs aan kinderen die pas kort in Nederland zijn. Ook op Texel is inmiddels sprake van een groep van deze leerlingen en gezien de taakstelling van de gemeente, in de opvang van vluchtelingen, is een verdere […lees verder]

Vacature Raad van Toezicht Schooltij

Vacature Raad van Toezicht Schooltij Stichting Schooltij is met instemming van de gemeenteraad en de GMR met ingang van 24 maart jl. een personele unie aangegaan met Stichting Kopwerk. Dit betekent dat Schooltij vanaf heden wordt aangestuurd door het College van Bestuur van de Stichting Kopwerk, door Jan Bot en John Deckers. Zij zullen samen nu […lees verder]

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie De scholen van Schooltij en het bestuurskantoor zijn tijdens de voorjaarsvakantie gesloten van maandag 29 februari tot maandag 7 maart. We wensen iedereen een fijne vakantieweek toe!