apr 012017
 

Klik hier voor het verslag van de studiedag van Schooltij en Kopwerk. Heb je het gezien? Zie je er iets positiefs in en buig je diep? Na Maste …!

mrt 242017
 

Onderwijscentrum Texel

Goed nieuws! De gemeenteraad is woensdagavond unaniem akkoord gegaan met de realisatie van het nieuwe Onderwijscentrum Texel. 

Dit betekent dat 5 basisscholen in Den Burg: de Jozefschool, de Fontein, de J.P. Thijsseschool, de Vrije School Stella Maris en de Kompasschool samen gehuisvest zullen worden in een nieuw gebouw. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van het onderwijs op Texel!

De komende tijd staan we voor de uitdaging om samen plannen uit te werken en de school en de omgeving zo vorm te geven dat zowel de beoogde samenwerking, als de eigenheid van de scholen goed vorm krijgt. Voor Schooltij blijft het voorwaarde dat de scholen in de buitendorpen mee participeren en goed blijven functioneren.

(Voor)lees tip

 EEN BIJZONDER EN WAARDEVOL VOORLEESBOEK Het voorleesboek ‘De Wereld van Plastic’ is speciaal gemaakt voor de voorleesactie op de “Dag van de Duurzaamheid”. De verhalen gaan allemaal over het thema Plastic en zijn geschreven door pabo-studenten uit het hele land. Zij hebben zich daarbij laten inspireren door tekeningen en kunstwerken die kinderen van de basisschool hebben gemaakt over […lees verder]

De Plusklas Texel

De Plusklas Texel Vanaf het schooljaar 2012-2013 komt elke dinsdagmorgen de Plusklas Texel bij ekaar.  Een groep kinderen die één keer per week in deze samenstelling bij elkaar is en voor de rest van de week het onderwijs in de eigen klas op één van de Texelse scholen volgt. Het ontstaan De Plusklas Texel is […lees verder]

Het schooljaar is weer begonnen!

Het schooljaar is weer begonnen! Vanaf vandaag, 29 augustus zijn onze scholen weer voortvarend gestart. We wensen iedereen een heel mooi, succesvol en leerzaam schooljaar 2016- 2017 toe!!

Informatie lerarenbeurs

De Lerarenbeurs biedt leraren in alle onderwijssectoren de mogelijkheid om een master of bachelor te behalen. De leraar ontvangt geld om het collegegeld te betalen en eventueel ook voor studie- of reiskosten. De school kan subsidie krijgen om een vervanger aan te stellen. De mogelijkheden voor het volgen van studies en opleidingen zijn verruimd. Er […lees verder]

Basisarrangement voor alle Schooltij scholen

Basisarrangement voor alle Schooltij scholen Gisteren, 21 juni werd de Thijsseschool bezocht door de inspectie. Zij beoordeelden de kwaliteit van het onderwijs op de Thijsseschool als voldoende. Daarmee heeft de Thijsseschool haar basisarrangement weer terug. Ook de Bruinvis heeft in mei een basisarrangement ontvangen. De school kreeg daarbij complimenten van de onderwijsinspectie voor de wijze waarop de professionele cultuur […lees verder]

Vacature Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Vacature Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De GMR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van Schooltij en bestaat uit twee geledingen te weten, het personeel (3 leden) en de ouders (3 leden). Binnen de oudergeleding van de GMR ontstaan met ingang van het nieuwe schooljaar 2 vacatures. In de bijlage treft u meer informatie. […lees verder]